architektonická a projektová kancelář

Nové Chabry – západní připojení

nová komunikace
  • 399

Description

Novostavba komunikace – západní připojení sídliště Nové Chabry, vychází ze stávající staveništní komunikace, v jejíž trase je vedena a bude částečně využita. Navržené odvodnění je vybudováno nově a stavba – přeložka vodovodu je vyvolaná z hlediska nevyhovující polohy v novém uličním profilu a požadavků – standardů správce vodovodu.

Related Projects

byty Viklefova

nástavba a půdní vestavba

Apartmánový hotel Karlín

apartmánový hotel – 160 pokojů

Vily Nové Chabry

rodinné domy

Back To Top