architektonická a projektová kancelář

Nové Chabry – západní připojení

nová komunikace
  • 440

Description

Novostavba komunikace – západní připojení sídliště Nové Chabry, vychází ze stávající staveništní komunikace, v jejíž trase je vedena a bude částečně využita. Navržené odvodnění je vybudováno nově a stavba – přeložka vodovodu je vyvolaná z hlediska nevyhovující polohy v novém uličním profilu a požadavků – standardů správce vodovodu.

Related Projects

PO Kunratice

Polyfunkční dům Kunratice

RD Zličín

Návrh rodinnéhodomu

KD Liteň

rekonstrukce

Back To Top