architektonická a projektová kancelář

Nové Chabry – západní připojení

nová komunikace
  • 499

Description

Novostavba komunikace – západní připojení sídliště Nové Chabry, vychází ze stávající staveništní komunikace, v jejíž trase je vedena a bude částečně využita. Navržené odvodnění je vybudováno nově a stavba – přeložka vodovodu je vyvolaná z hlediska nevyhovující polohy v novém uličním profilu a požadavků – standardů správce vodovodu.

Related Projects

Ubytovna Michle

Přístavba patra ubytovny

RD Zličín

Návrh rodinnéhodomu

Kulturní dům Liteň

studie, DUR, DSP, DPS

Back To Top