architektonická a projektová kancelář

Portfolio: Infrastruktura

Central Park Brandýs

park Brandýs nad Labem

Rodinné domy Hvězda I

sídliště 26 rodinných domů

Lichoceves – Noutonice

zasíťování obce, vnější přivaděče

Sídelní útvar Nebřenice

urbanismus, infrastruktura

Back To Top