architektonická a projektová kancelář

Bytový dům Hanusova

zástavba proluky
  • 7315

Description

Novostavba bytového domu na místě odstraněného domuv  proluce stávající řadové zástavby. Hmota domu je tvořena jedním kvádrem s ustupující střední částí schodiště. Do dvora je hmota domu nečleněná, suterénní část garáží vystupuje cca 1m nad terén dvoru a na ní jsou umístěny terasy. Urbanisticky nedochází k žádným významným změnám, objekt respektuje uliční čáru s malou odchylkou na vyrovnání křivosti původní stavby.

Vjezd do podzemních garáží je umístěn pod ustupující schodišťovou částí, a je tvořen krytou půlrampou o sklonu 17%. Vstup do objektu je z ulice hned vedle vjezdu.

Obě fasády jsou řešeny mírně plasticky, pomocí dělení do menších ploch s různou tloušťkou zateplovacího systému.

Dispozice nadzemních podlaží je téměř totožná, kolem centrální komunikační části – schodiště a výtahu – jsou rozmístěny čtyři samostatné buňky. V přízemí to jsou dva byty 1+kk orientované do dvora a dvě buňky domovního příslušenství – sušárna s prádelnou a kočárkárna s kotelnou – orientované do ulice. V dalších podlažích to jsou vždy dvě buňky ateliérů do ulice a dva byty 1+kk do dvora.

V suterénu je devět parkovacích míst a schodiště do sníženého suterénu se sklípky.

Related Projects

Ubytovna Michle

Přístavba patra ubytovny

RD Zličín

Návrh rodinnéhodomu

Back To Top