architektonická a projektová kancelář

Příchovická chata

novostavba bytového domu
  • 3181

Description

Objekt novostavby bytového domu je navržen ve tvaru obráceného písmene L a je umístěn na pozemek tak aby všechny umístěné jednotky měly zajištěno dostatečné přirozené proslunění z jižní, východní a západní strany. Delší stranou domu je obrácen na jihovýchod a kopíruje přilehlou komunikaci. Vzhledem k oblému zakřivené komunikace je osazení na pozemek provedeno tak, aby v nejbližším rohu byl tento alespoň 3 m od hrany komunikace, podle průběhu pozemku je pak další odstup 3,5 – 4,2 m.

Navržená stavba je dvoupodlažní, se třetím a čtvrtým užitným podlažím vestavěným do podkroví. Celková výška stavby je od +-0,00 do hřebene + 12,830 m s tím, že +-0,00 je umístěna na úroveň pozemku v jeho téměř nejnižší úrovni.

Charakter stavby je tvarem i materiály obvyklý v horské oblasti a odpovídá i vesnickému stylu staveb. Je zastřešen klasickou sedlovou střechou s polovalbou ve štítech. Ve fasádě i v opláštění spodní strany střechy se uplatňuje dřevěný obklad.

 

Details

Related Projects

Ubytovna Michle

Přístavba patra ubytovny

RD Zličín

Návrh rodinnéhodomu

Kulturní dům Liteň

studie, DUR, DSP, DPS

Back To Top