01Čvc

Společnost IMOS a Ptáček zahájila demolici stávajících objektů a výstavbu infrastruktury pro celou lokalitu (kanalizace, vodovod, plynové přípojky). Dále bude následovat výstavba komunikací a chodníků včetně zeleně. Současně vznikne i nová cyklostezka obcházející celou lokalitu v jižní a západní části. Následně bude zahájena výstavba první etapy – bloku A…