16Dub

Po demolici stávajícího objektu byly zahájeny zemní práce na bytovém domu v ulici Hanusova v Praze.