architektonická a projektová kancelář

Kadeřnictví Modřany

polyfunkční objekt
  • 2792

Description

Urbanistické řešení prostoru výstavby je dáno stávající parcelací, velikostí a orientací pozemku. Místo navržené novostavby se nachází na pozemku parc.č. 177, k.ú. Braník.

Koncept nové zástavby vychází ze stávajících regulativů a okolní zástavby podél hlavní silnice. Svou hmotou, výškovým horizontem, jednoduchým členěním fasády vhodně doplňuje řešené území.

Půdorysný tvar nové zástavby vychází z tvaru a velikosti pozemku. Nová zástavba na jihovýchodní straně těsně navazuje na stávající objekt na pozemku parcelní číslo 174/1.

Parkování je zajištěno na pozemku parc. č.177 – 3x parkovací stání, na pozemku parc. č. 4098- 3 x parkovací stání a na pozemku parc. č. 176 4 parkovací stání. Z toho 2 parkovací stání jsou určena pro personál.

Novostavba reaguje na okolní zástavbu tvarově i hmotově.

Hlavní vstup do 1. nadzemního podlaží je situován ze západní strany uprostřed objektu. Vstup do 2. nadzemního podlaží je navržen ze severní strany. Jednotlivá patra nejsou mezi sebou vnitřkem objektu propojena. Parkovací stání jsou situované v severní části objektu, kde 3 parkovací stání jsou kryta přesahem 2.nadzemního podlaží.

1.nadzemní podlaží je určeno pro obč. služby – kadeřnictví, masáže, pedikúra,manikúra, solárium, … .

Vstup je situován uprostřed západní fasády domu, přes zádveří se dostaneme k barovému pultu s recepcí, kde se rozdělují jednotlivé služby. V jižní části 1.nadzemního podlaží je navrženo pánské kadeřnictví, v severní části pak dámské kadeřnictví. Za recepcí, uprostřed dispozice, jsou pak situované wc pro návštěvníky. V severní části objektu pokračuje zázemím pro kadeřnictví, kancelář a doplňkový provoz – masáže, manikúra, pedikúra, soláriu.

Vstup do 2.nadzemního podlaží je navržen ze severní strany objektu, po venkovním schodišti. 2.nadzemní podlaží je navržené pro účely kanceláře. Na západní a severní straně objektu jsou navrženy jednotlivé kanceláře, na východní straně domu je pak situované zázemí pro kanceláře.

Architektonické řešení reaguje na funkční využití domu. Fasáda je řešena jednoduchým rastrem velkých okenních výloh ( hlavně v 1.nadzemním podlaží) pro kontakt interiéru a exteriéru a maximální reklamu,

Barva domu je navržena jako bílá.

Objekt bude využíván v 1.nadzemním podlaží pro občanské služby – kadeřnictví, manikúra, pedikúra, solárium, masáže, ve 2.nadzemním podlaží bude objekt využíván na kancelářské prostory

Related Projects

Ubytovna Michle

Přístavba patra ubytovny

RD Zličín

Návrh rodinnéhodomu

Back To Top