architektonická a projektová kancelář

Centrum Nové Chabry

multifunkční centrum a školka
  • 3414

Description

  • 2011 – 2013 / architektonická studie (3 varianty)
  • 2013 / dokumentace k územnímu rozhodnutí
  • 2013 / dokumentace ke stavebnímu povolení

Lokalita se nachází na okraji městské části Dolní Chabry. Řešené území je navrženo třemi objekty S01 (mateřská škola), S02 (obchodní centrum) a S03 polyfunkčním domem. Obchodní centrum je jednopodlažní budova s plochou střechou. Stropní část je řešená vnějším přesahem do náměstí a podepřena vnějšími sloupy. Tím vytváří stínění a ochranu před deštivým počasím pro návštěvníky obchodního centra.

Architektonický návrh vychází z vytvoření komplexu obchodu a služeb. Jedná se o výstavbu tří samostatně stojících objektů – mateřské školy, obchodního centra a polyfunkčního domu. Komplex navazuje na navrhovanou zástavbu rodinných dvojdomů (rodinné dvojdomy jsou řešeny v samostatném projektu).

Celý celek by měl ve své konečné podobě působit velmi kompaktně s jasně danými liniemi, kde celková hmota zástavby nebude působit těžkopádným dojmem. Tím se celá zástavba území přirozeně napojí na stávající zástavbu rodinných domů a architektonicky nebude působit nepřirozeným dojmem. Zůstane tak zachován výraz zástavby v Dolních Chabrech. Objekty jsou propojeny společným náměstím. Dominance náměstí je v tvaru dvou čtverců, které budou zvýrazněny odlišnou dlažbou.

Mateřská škola a polyfunkční dům jsou navrženy jako dvojposchoďové budovy, obchodní centrum je přízemní budova. Všechny objekty mají plochou střechu a dominantní vnější sloupy, které se vzájemně kříží. Všechny objekty mají nepravidelný půdorysný tvar, u dvojpodlažních objektů není přízemí s patrem půdorysně totožné.

Related Projects

Ubytovna Michle

Přístavba patra ubytovny

RD Zličín

Návrh rodinnéhodomu

Back To Top