architektonická a projektová kancelář

byty Viklefova

nástavba a půdní vestavba
  • 1459

Description

Stavební úpravy jsou realizovány do prostoru stávajících půdních prostor domu, nástavba je realizována nástavbou uličních fasád, které navazují na obdobné provedení sousedních objektů.

Dále jsou stavební úpravy realizovány i do 3 úrovně, kde je v současném stavu strojovna výtahu. Ta bude zrušena použitím moderní technologie nového výtahu, nevyžadující místnost pro strojovnu. Prostor bude využit pro pracovnu a přidružen k jednomu z bytů. Architektonický výraz objektu bude zachován a doplněn novou nástavbou uličních fasád dozděním uličních obvodových stěn pro zvýšení podchodné výšky a možnost použití plných okenních otvorů navazující na okna stávajících fasád.

Related Projects

Ubytovna Michle

Přístavba patra ubytovny

RD Zličín

Návrh rodinnéhodomu

Back To Top