architektonická a projektová kancelář

Urbanistické projekty

Lokalita 775

Zástavba území – Sulice

Těptín T4, T5, T6

návrh rozparcelování území

Těptín T13

návrh rozparcelování území

Těptín T3

návrh rozparcelování území

náměstí Brandýs nad Labem

urbanisticko - architektonická soutěž

Úprava Minoritského náměstí

urbanisticko - architektonická soutěž

Velké Pavlovice – náměstí

urbanisticko - architektonická soutěž

SRD Ovčáry

urbanistická studie zastavění

Rodinné domy Hvězda I

sídliště 26 rodinných domů

Lichoceves – Noutonice

zasíťování obce, vnější přivaděče

Sídelní útvar Nebřenice

urbanismus, infrastruktura

SRD Velké Přílepy

Sídliště rodinných domů

Back To Top