architektonická a projektová kancelář

Těptín T13

návrh rozparcelování území
  • 1918

Description

Studie rozparcelování pozemku pro regulační plán

Celková plocha řešeného území je 43 221 m2

Details

Related Projects

Rodinné domy Hvězda I

sídliště 26 rodinných domů

Back To Top