architektonická a projektová kancelář

RD Nechánice

novostavba
  • 561

Description

Urbanistické řešení vychází z požadavků obce, územního plánu a místních poměrů. Jedná se o přízemní rodinný dům s valbovou střechou, který vhodně doplňuje své okolí a nijak nenarušuje harmonii místa. Objekt je umístěn v severní části parcely a je otevřen do její jihozápadní části. Umístění objektu na pozemku odpovídá následnému využití parcely. Severní část parcely od domu bude využita pro vjezd na parcelu, vstup do domu a pro parkování vozidel. Oproti tomu jižní část parcely od domu bude využita čistě jako zahrada (užitná nebo okrasná).

Architektonický návrh vychází z vytvoření architektonicky a funkčně uceleného objektu. Jedná se o jednopodlažní nepodsklepený rodinný dům bez obytného podkroví. Podkroví slouží pouze jako půda. Rodinný dům půdorysného tvaru písmene „L“ využívá maximálně dané možnosti pozemku a jeho orientace ke světovým stranám. Tvarové řešení „L“ využívá orientace ke světovým stranám a umožňuje většině obytných místností být směřovány na jižní a západní stranu a zároveň přímí vstup do vnitřní zahrady domu. Dům je zastřešen valbovou střechou.

Materiálové a barevné řešení – Fasáda objektu je řešena v omítce barvy bílé, doplněné šedou omítkou mezi okny. Okna jsou navržena plastová v barvě bílé. Střešní krytina je navržena keramická v barvě antracitové. Klempířské výrobky budou z titanzinku v barvě antaracitové.

Related Projects

Ubytovna Michle

Přístavba patra ubytovny

RD Zličín

Návrh rodinnéhodomu

Back To Top