architektonická a projektová kancelář

RD Lipence

studie rodinného domu
  • 761

Description

Urbanistické řešení vychází z požadavků obce, územního plánu a místních poměrů. Jedná se o přízemní rodinný dům se suterénem. Objekt je zastřešen plochou střechou. Objekt je umístěn v severní části parcely. Umístění objektu na pozemku odpovídá následnému využití parcely. Severní část parcely bude využita pro vjezd na parcelu a vstup do domu. Naopak jižní část parcely bude využita čistě jako zahrada (užitná nebo okrasná)

Architektonický návrh vychází z vytvoření architektonicky a funkčně uceleného objektu. Jedná se o jednopodlažní podsklepený rodinný dům s plochou střechou. Rodinný dům obdélníkového půdorysu je částečně podsklepen – 1.S. Kompozičně je dům řešen tak, že je kladen důraz na zvýraznění hmoty objektu v úrovni 1.NP, což je podtrženo jejím vytažením přes hmotu suterénu.

Details

Related Projects

Back To Top