architektonická a projektová kancelář

Polyfunkční dům Komunardů

projekt k rozhodnutí o umístění stavby
  • 3087

Description

Urbanistické řešení prostoru výstavby je dáno stávající parcelací. Místo navržené novostavby se nachází na levém břehu Vltavy v jižní části Holešovic. Pozemek vytváří hranu s městskou zástavbou v ul. Jateční směrem ke břehu meandrující řeky a její doprovodné zeleni. V těsné blízkosti je areál Holešovické tržnice (býv. jatka). Dům je zároveň ve vstupní poloze v jižní části ul. Komunardů, která spolu s plánovaným přemostěním řeky a následným spojením s Karlínem vytvoří dominantní páteř holešovické zástavby. Důležitý význam má i tramvajová trať linek 1,3,5,25 v ulici Komunardů se zastávkou Tusarova. Severní část parcely navazuje přes ul. Komunardů na parčík mezi ul. Komunardů a Osadní.

V okolí místa na rohu ulic Tusarova – Komunardů se nachází 8 podlažní objekt, další objekt v řadě je 9 podlažní. Ul. Jateční má nejvyšší regulaci danou 7 podlažní zástavbou (objekty proti holešovické tržnici).

Koncept zástavby vychází z těchto stávajících regulativů okolní zástavby a odskakováním svojí výškovou hranou atiky na ně navazuje.

Zástavba v ul. Jateční a Tusarova je jasně definovaná stavební čárou na kraji chodníku. Protější zástavba v ul. Komunardů je tvořena shlukem budov Pleskotovy továrny s dominantou původního komína. Tvar novostavby reaguje na chaotickou zástavbu Pleskotovy továrny mírným zapuštěním uliční čáry u jižní části pozemku. Zároveň je zde umístěn vstup do pasáže orientovaným zároveň k příchozím od Holešovické tržnice.

Polyfunkční centrum Komunardů je 8 podlažní objekt. Půdorysný tvar domu vychází z principu blokové zástavby s ustupujícími patry. V severní části tvar reaguje rozevřením na přiléhající parčík v ul. Tusarova a tím jej opticky prodlužuje. Zároveň zde vytváří malé náměstíčko, zvýrazňující vstup do pasáže a hotelu. Výškově blok vychází z výšek okolní zástavby. Rohový dům Komunardů – Tusarova, zástavba v Jateční ulici (naproti tržnici). Novostavba reaguje na okolní zástavbu tvarově a výškově.

 

Details

Related Projects

Apartmánový hotel Karlín

apartmánový hotel – 160 pokojů

Vily Nové Chabry

rodinné domy

Back To Top