architektonická a projektová kancelář

OC Nové Chabry

studie
  • 608

Description

Objemová studie stavby nákupního centra na pozemcích investora, v rozsahu dle podmínek stávajícího územního plánu. Návrh dále vychází ze zadání investora navrhnout nákupní centrum, kde hlavní obchodní jednotka bude tvořit stěžejní prostor pro umístění supermar- ketu. Ostatní plochy tohoto objektu budou tvořit menší obchodní jednotky a sklady. Zajištění parkování navrhnout v rámci otevřeného parkoviště pod objektem v podzemním podlaží, nad kterým budou max. 2 nadzemní podlaží.

Details

Related Projects

Back To Top