architektonická a projektová kancelář

Čelákovická strojírenská

nová hala a administrativa
  • 3760

Description

Stávající objekt haly bude demolován kromě stávající kalírny, také budou odstraněny všechny další objekty v místě navrhované haly. V místě stávající haly bude postavena nová hala a administrativní objekt.

Z hlediska urbanistického řešení nedochází k zásadním změnám, umístění objektu na pozemku je obdobné, včetně přístupů na pozemek. Architektonicky je hala navržena ze sedmi lodí, zastřešených sedlovými střechami se světlíky. Na halu navazuje administrativní část a stávající kalírna je architektonicky zakomponovaná do celkové stavby. V severovýchodní části bude provedeno nové parkoviště.

Hala bude provedena z prefabrikované železobetonové konstrukce s tepelně izolačním obvodovým pláštěm. Administrativní objekt bude mít železobetonový montovaný skeletový systém s vyzdívkou z cihelných bloků a zateplením ETICS a částečně s provětrávanou předsazenou fasádou.

Details

Related Projects

Ubytovna Michle

Přístavba patra ubytovny

RD Zličín

Návrh rodinnéhodomu

Back To Top