architektonická a projektová kancelář

Bytový dům SOL

stavební úpravy a dispoziční změny
  • 4245

Description

Projekt stavebních úprav a dispozičních změn objetu „HOTEL SOL“  Olštýnská 1, č.p. 607, 181 00 Praha 8

SUTEREN – (1.PP)
V 1.PP budou nově vytvořeny společné prostory sloužící bytovému domu. Jedná se o kočárkárnu, kolárnu, prádelnu, sušárnu, 132 nových sklípků, úklidovou místnost a sociální zázemí údržby. Do místnosti hydroforu bude namontována nová technologie a přibudou požární čerpadla. Dále bude z 1.NP přemístěna telefonní ústředna. Místo výměníkové stanice, velína, dílny, skladů a stávající prádelny se sušárnou budou vybudovány nové sklípky pro uživatele objektu.
Stávající technologické provozy, které jsou ponechané původní (Pre-trafo a rozvodna) a budou opraveny.

PŘÍZEMÍ – (1.NP)
Provoz stávající restaurace – pizzerie zůstává nedotčen a stavebně ani dispozičně se neupravuje.
Stávající proluka bude nově využita pro komerční činnost, bude rozdělena na pasáž a celkem pět nových obchodů se zázemím a úklidovou místností pro obchody a pasáž. Zázemí obsahuje vždy WC, šatnu s umyvadlem a čajovou kuchyňku. Obchody č. 1-5 budou využity na prodejnu parfumerie-drogerie, textilu, domácích potřeb, elektroniky a květinářství. Pasáž s větší částí obchodů je prosklená (vnější části z hliníkových profilů pro doplnění původní fasády). Prosklení je navrženo pro maximální využití výloh a maximální využití denního světla. Zděné konstrukce jsou použity v sociálním zázemí a pro rozdělení restaurace a původní recepce od obchodů, u vnější části jsou zděné konstrukce z požárního důvodu, jako požární pásy oddělující požární úseky a zamezující šíření plamene. V pasáži bude zachovaný stávající bezbariérový přístup, z ulice Olštýnská, jak do stávající pizzerie-restaurace tak i do nově navržených obchodů. Z druhé strany objektu je navržena šikmá rampa pro pěší do areálu obchodního centra Simona, tato rampa není bezbariérová (úhel sestupu 1:23, převýšení 1,40m).
Stávající vstup do bytového domu bude upraven novými dveřmi, bude doplněn recepcí, prodejnou tabáku s půjčovnou videa a kancelářemi zprávy družstva se zázemím, nacházejícím se v původních kancelářích zprávy domu. Daný vstup plně vyhovuje bezbariérovému přístupu do objektu, navazuje na chodbu, kde budou repasované tři osobní výtahy a jeden nákladní-požární i evakuační, všechny výtahy jedou z 1.NP do 1.PP-sklepů a do 3.NP-22.NP bytové části.
Z původních nebytových prostor jsou ponechány v původním stavu recepce, jídelna a hala, dále byt správce se sklady a chodbou. Vstup je bezbariérový z ulice Olštýnská, v místě původního vstupu do bytu správce.
Z původních nebytových prostor na konci objektu „hotelu Sol“, je nově navržena pivnice a dva malé obchody pro nápoje a smíšené zboží. Prostory mají své sociální zázemí a vlastní samostatný vstup z venkovního prostoru. Do pivnice je navržena rampa pro bezbariérový přístup do objektu ve sklonu 1:12, do obchodů se vstupuje z ulice Olštýnská, jako do celého objektu, herny a dalšího

1. – 20. PATRO – (3.- 22.NP)
Jednotlivé ubytovací jednotky budou rekonstruovány na malometrážní byty. Je navrženo 12 bytových jednotek a jeden ateliér, (z nevyhovujícího prostoru na byty vedle výtahu), v každém patře. Plocha bytů je shodná jako v případě původního hotelu, mění se pouze vnitřní dispozice. Jedná se   o byty s jednou obytnou místností, kuchyní, se sociálním zázemím, a nově využitou zasklenou původní lodžií-balkónů.
Ostatní prostory na patře budou využívány jako společné.

Details

Visit Live Project

Related Projects

VP stadion

Zateplení zimního stadionu

Bazén

Návrh krytého bazénu

Lahůdky DBK

Návrh podniku v obchodním domě

Back To Top