architektonická a projektová kancelář

BD Vimperk

přestavba na bytový dům
  • 2514

Description

Rekonstruovaný objekt se nachází v zastavěném uzemí, ve středu města Vimperk.

Popis stávajícího stavu

Na Pozemku investora se nachází hlavní budova, doplňková budova a kolna. Do areálu jsou navrženy dva vjezdy, oba z ulice Krátké. Doplňková budova a kolna jsou v schátralém stavu a jsou určeny k demolici. Pozemek je v současné době kompletně zpevněn pojízdnou plochou bez zeleně.

Urbanistické řešení

Urbanistické řešení vychází z tvaru, velikosti pozemku a z podmínek určených stávajícím areálem. Rekonstrukcí hlavní budovy a současně demolicí zbývajících objektů na pozemku investora dojde k tvarovému i prostorovému pročištění stávajícího areálu a tím k vhodné revitalizaci území.

Půdorysné protažení východního křídla je dáno tvarem a velikostí pozemku.

Rekonstrukce objektu reaguje na stávající charakter budovy, který se snaží v maximální míře dodržet.

Architektonické řešení

Architektonický koncept rekonstrukce průmyslového objektu vychází ze stávající funkce stavby – průmyslového objektu .

Je kladena maximální snaha ponechat pohledový charakter stavby – průmyslový objekt, do kterého je začleněna nová funkce – bydlení. Snaha o prolnutím těchto dvou funkcí stávající – průmyslové a nové – bytové vede k lepšímu začlenění stavby do okolí.

Dojde k rekonstrukci fasády – doplnění oken do zazděných otvorů, znovu vytvoření relativně pravidelného rastru fasády, dále jsou zde navrženy balkony z ocelových prvků jako doplněk vzhledu fasád.

Východní křídlo budovy, které má 2 nadzemní podlaží je zvětšeno směrem na severní stranu o 8m a z části je navrženo 3NP, které je přístupné z mezipodesty mezi 2.-3.NP.

Stávající výtahová šachta na severní straně je ponechána a zrekonstruována pro nový výtah.

Hlavní vstupy do budovy jsou situované z jižní a severní strany objektu a jsou v 1.NP propojeny chodbou ke společnému schodišti.

Materiálové řešení bude tradiční, odpovídající charakteru stavby, tzn. omítané vnější fasády (barva bílý, popř. světle šedá) v kombinaci s ocelovými prvky v odstínech šedi (grafitová šeď).

Dispoziční řešení

Přístup do objektu je situován z jižní a severní strany budovy v 1.NP. Objekt je rekonstruován na bytový dům s jednou kanceláří. Parkování pro rezidenty a návštěvy je situované na pozemku areálu. Orientace objektu a bytu je převážně V – J – Z , na severní straně je umístěna vnitřní komunikace, výtahová šachta a schodiště.

1.nadzemní podlaží.

Hlavní vstup do objektu je situován ze severní a jižní strany. Od jižního vstupu vede vnitřní chodba do kancelářského prostoru se zázemím, dále ve středním traktu hlavní budovy jsou umístěny sklepní koje, technické zázemí domu, kočárkárna + kolárna a úklid pro budovu.

V severní části hlavní budovy je situované schodiště pro objekt.

Východní křídlo obsahuje 3 bytové jednotky ( 1+kk, 2+kk, 3+kk), byty jsou přístupné ze společné vnitřní komunikace hlavního objektu. Součástí bytů umístěných v 1.nadzemním podlaží jsou jejich zahrádky umístěné ve východní části areálu, přístupné přímo z jednotlivých bytů.

Dispoziční řešení bytů je tradiční – předsíň, obývací pokoj + kuchyňský kout, koupelna+wc, pokoje. Je kladen důraz na maximální dodržení úložních prostor v bytě.

2.nadzemní podlaží

Ve druhém nadzemním podlaží jsou v hlavní budově navrženy dva luxusnější mezonetové byty. Je zde snaha maximálně využít světlou výšku 2.NP, které je 4,380m. Výškové dělení bytů je znázorněno ve výkrese 2.NP a ve výkrese 2.NP-mezonet. Dispozice bytů je klasická, velikost 2+kk+mezonetové prostory. Vestavěné patra lze využít jako pracovny, či úložný prostor.

Východní křídlo obsahuje 3 bytové jednotky, viz. 1.NP.

Každý byt na patře má navržený vlastní balkon.

3.nadzemní podlaží

V hlavní budově jsou řešeny 3 byty velikosti 1+kk, 2+kk, 3+kk, dispozice klasická (viz. výkres č. 004- 3.nadzemní podlaží). Z bytu č.11 je umožněn vstup na venkovní střešní terasu, situovanou na východ. Každý byt má navržený vlastní balkon.

Východní křídlo je přístupné z mezipodesty mezi 2.-3. NP. Hmota 3.NP východního křídla je ustoupena z jižní strany objektu od hmoty 2.NP, tím je docíleno prostoru pro vytvoření střešní terasy. Jsou zde navrženy dva byty velikosti 1+kk a 3+kk. Byt č.10 má umožněn přístup na střešní terasu. Pro oba byty jsou navrženy balkony.

Podkroví

Podkroví je přístupné po nově navrženém polotočitém schodišti. V podkroví jsou navrženy dva ateliéry velikosti 2+KK. Osvětlení ateliérů je řešeno střešními okny.

Details

Related Projects

Back To Top