architektonická a projektová kancelář

Bazén Kaplice

architektonická soutěž
  • 2803

Description

Architektonická soutěž na stavbu plaveckého bazénu v Kaplici.

Náš návrh byl oceněný 3 místem (Porota kladně hodnotí lapidárnost celého řešení. Návrh se jako jeden z mála snaží co nejjednoduššími prostředky splnit požadavky vyhlašovatele a to jak na provoz, tak i na investiční náročnost celého záměru.
Kladně je rovněž hodnoceno dispoziční řešení hlavního provozu, který je celý v jedné úrovni. Jako kolizní se komisi jeví situování doprovodných programů (sauny a vířivky) za tribuny, k objektu tělocvičny.)

Zvolené řešení umístění respektuje hranice řešeného území dle soutěžních podmínek. Stavba je řešena v souladu s platným územním plánem města Kaplice pro danou lokalitu.
Příjezd (příchod) k navrhovanému objektu bazénu je řešen ze stávajícího parkoviště – komunikací mezi ZŠ Fantova a ZŠ Školní. Provozní řešení respektuje zadání soutěže, co se týká napojení na objekty a přístupy.
V rámci řešeného území je navrženo parkování pro 17 automobilů. Dále se počítá s využitím stávajícího parkoviště mimo řešené území.

Zvolené architektonické a prostorové řešení částešně navazuje na stávající okolní objekty, je však
Prostorově stavba řešena jako navazující na stávající budovu tělocvičny, se kterou je případně objekt bazénu možno propojit.
Prostorově je objekt bazénu dělen na technické – podzemní podlaží (umístění technologií pro provoz bazénu, hlavní podlaží – přízemí (samotný bazén a zázemí – šatny…) a střechu – možnost umístění sluneční terasy.
Prostor bazénu je hmotově dělen na dvě části – plavecký bazén 25m se šesti drahami a malý bazén.

Related Projects

Back To Top