architektonická a projektová kancelář

Areál Modletice

územní studie
  • 727

Description

Studie zpracována z důvodu záměru umístění staveb a ploch pro prodejnu potravin, 3 prodejny rychlého občerstvení a prodejen/půjčoven nákladních a dodávkových vozů včetně servisu s odstavnými a parkovacími plochami pro nákladní a osobní automobily s příslušnou infrastrukturou na pozemcích 392/1 v k.ú. Modletice u Dobřejovic a 251/6, 251/7 a 251/8 v k.ú. Jažlovice u dálničního sjezdu D1, Exit 11.

Back To Top