architektonická a projektová kancelář

Poslední projekty

Bytový dům Psárská

rekonstrukce

Polyfunkční dům Kunratice

novostavba v centru obce

Lokalita 775

Zástavba území – Sulice

Co děláme

Urbanismus
 • urbanistické studie
 • studie využití a rozvoje území
 • změny územně-plánovací dokumentace

Architektura
 • urbanistická studie
 • studie využití a rozvoje území
 • změna územně-plánovací dokumentace

Komplexní projektová příprava
 • územní stu­die, územně plá­no­vací infor­mace, územní sou­hlas
 • dokumentace pro územní řízení (DUR)
 • dokumentace pro ohlá­šení stavby nebo sta­vební povo­lení (DSP)
 • dokumentace pro pro­ve­dení stavby (DPS/PP)
 • dokumentace pro zadání stavby doda­va­teli (DZS, ten­drová dokumentace)
 • jed­notný pro­jekt (JP) (u malých sta­veb slouží pro obsta­rání potřeb­ných povo­lení a pro­ve­dení stavby)
 • dokumentace sku­tečného pro­ve­dení stavby

Inženýrská činnost
 • autorský dozor
 • technický dozor investora

Aktuality

13Led

Nové Chabry

 • 0 Comments

Nové Chabry – závěrečné práce na bloku D.

06Led

Nové Chabry

 • 0 Comments

Nové Chabry – dokončování bloku C.

Back To Top